FORMULARI INSCRIPCIÓ SOCIS TEMPORADA 2022/2023
PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la llei de protecció de dades, l’informem que les seves dades seran
incloses en un fitxer, propietat del REUS FC REDDIS, amb domicili Carrer Mallorca, 1, 43205 de Reus,
per tal de poder-li fer arribar informació sobre els nostres serveis.

L’informem també del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de
les seves dades personals.

Ho he llegit i accepto.


DADES DEL/LA SOCI/ADADES DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
TAL COM EMPLENEU EL FORMULARI HAUREU DE FER LA TRANSFERÈNCIA AL NÚMERO DE COMPTE:

ES20 2100 0550 0102 0022 9362

INDICANT EN EL NOM I COGNOMS DEL SOCI INSCRIT